Skip to content
有口福 » 早餐 » 用牙籤刺檸檬的上端

用牙籤刺檸檬的上端

食譜:
酪梨來自墨西哥和中美洲,在20世紀初開始盛行全球。酪梨有多種不同的吃法,這裡要介紹11種夢幻酪梨食譜。

1.) 培根酪梨驚喜蛋:
2.) 墨西哥沙拉佐酪梨醬:
3.) 墨西哥酪梨沙拉:
4.) 越南夏捲:
5.) 多味麵包:
6.) 酪梨雞胸肉沙拉:
7.) 酪梨煎蛋麵包: